ข้อมูลทางการเงิน และผลการดำเนินงาน
ข้อมูลเกี่ยวกับฐานะทางการเงินเเละผลการดำเนินงานประจำปี 2556 ไตรมาส 3 (PDF)
สรุปการดำเนินงานในรอบ 5 ปี
รายละเอียดเพิ่มเติม
การจัดตั้งกองทุนส่งเสริมการประกันภัยพิบัติ

อ่านต่อ
คปภ.จับมือ ภาคธุรกิจประกันภัย สร้างกรอบมาตรฐานการจ่ายค่าสินไหมทดแทนกรณีเสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวร

อ่านต่อ
จัดอบรมผลิตภัณฑ์ประกันภัยให้กับกรุงไทยธุรกิจลิสซิ่ง (KTBL)

บริษัท สยามซิตี้ประกันภัย จำกัด (มหาชน) จัดอบรมผลิตภัณฑ์ประกันภัยให้กับกรุงไทยธุรกิจลิสซิ่ง (KTBL) เพื่อเป็นการให้ความรู้ในตัวผลิตภัณฑ์แต่ละประเภท ที่สำคัญเป็นสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่‹างองค์กร โดยมีนายจิรัฏฐ์ ปุณณทิน ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจสาขา และ นายกิตติพงศ์ ลิ้มโฆษิต ผู้จัดการสาขานครราชสีมา ซึ่งเป็นวิทยากรในการอบรมในครั้งนี้ ณ กรุงไทยธุรกิจลิสซิ่งสาขานครราชสีมา เมื่อเร็วๆนี้
อ่านต่อ
มอบเครื่องปริ้นเตอร์ให้กับทางไปรษณีย์ไทย

บริษัท สยามซิตี้ประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดย นายบุญยงค์ ว่องศรี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ มอบเครื่องปริ้นเตอร์ให้กับทางไปรษณีย์ไทย เพื่อใช้ประกอบการให้บริการการชำระเบี้ยประกันภัยของบริษัทฯ ณ สำนักงานใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด 111 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร เมื่อเร็วๆนี้
อ่านต่อ
ลงนามเซ็นสัญญาจ้างซ่อมรถยนต์ กับ บริษัท สยามนิสสัน บอดี้ จำกัด

บริษัท สยามซิตี้ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้ลงนามเซ็นสัญญาจ้างซ่อมรถยนต์ กับ ผู้บริหารของ บริษัท สยามนิสสัน บอดี้ จำกัด ซึ่งการทำสัญญาในครั้งนี้ ทำใหลูกค้าของสยามซิตี้ประกันภัยสามารถนำ รถยี่ห้อนิสสัน ที่ซื้อเบี้ยห้างเข้าซ่อมได้ที่ บริษัท สยามนิสสัน บอดี้ จำกัด เพิ่มเติมที่มีอยู่เดิมอีก 6 แห่ง คือสาขาวิภาวดีรังสิต สาขาบางจาก สาขาลาดพร้าว สาขาหนองแขม
อ่านต่อ
มอบรางวัลตัวแทนที่มีเบี้ยประกันภัยลูกค้Œารายใหม่‹สูงสุด (สำนักงานใหญ่)

บริษัท สยามซิตี้ประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดย นายคมสัน ทองตัน รองกรรมการผู้จัดการ ได้มอบ สร้อยคอทองคำหนัก1สลึง 1 รางวัล แก่คุณเจริญศักดิ์ สมสกุล ตัวแทนที่มีเบี้ยประกันภัยลูกค้ารายใหม่สูงสุด ณ สำนักงานใหญ่ เมื่อเร็วๆนี้
อ่านต่อ
มอบรางวัลตัวแทนที่มีเบี้ยประกันภัยลูกค้Œารายใหม่‹สูงสุด (สาขาสุราษฎร์ธานี)

บริษัท สยามซิตี้ประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดย นายสมชาย จิระพัฒน์วงศ์ ผูŒอำนวยการอาวุโสฝ่ายธุรกิจสาขา ได้Œมอบสร้Œอยคอทองคำ หนัก1สลึง 1 รางวัล แก่คุณประทุม เข็มเพ็ชร ตัวแทนที่มีเบี้ยประกันภัยลูกค้ารายใหม่สูงสุด ณ สาขาสุราษฎร์ธานี เมื่อเร็วๆนี้
อ่านต่อ
มอบรางวัลตัวแทนที่มีเบี้ยประกันภัยลูกค้Œารายใหม่‹สูงสุด (สาขาภูเก็ต)

บริษัท สยามซิตี้ประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดย นายศักดิ์กล โอปลอด ผู้จัดการสาขาภูเก็ต ได้มอบ IPAD MINI 1 รางวัล แก่คุณสุวัฒน์ ธีรพงศ์กร ตัวแทนที่มีเบี้ยประกันภัยลูกค้ารายใหม่สูงสุด ณ สาขาภูเก็ต เมื่อเร็วๆนี้
อ่านต่อ
มอบรางวัลตัวแทนที่มีเบี้ยประกันภัยลูกค้Œารายใหม่‹สูงสุด (สาขาหาดใหญ่)

บริษัท สยามซิตี้ประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดย นายวรการ อารีรัชชกุล ผู้จัดการสาขาหาดใหญ่ ได้มอบ โทรศัพท์ I-phone 5S 1 รางวัล แก่คุณวีรยา แซลี้ ตัวแทนที่มีเบี้ยประกันภัยลูกค้ารายใหม่สูงสุด ณ สาขาหาดใหญ่ เมื่อเร็วๆนี้
อ่านต่อ
บริษัท สยามซิตี้ประกันภัย จำกัด (มหาชน) พาคณะผูบริหารและตัวแทนที่สามารถทำผลงานยอดเยี่ยมได้ตามเป้าหมาย สัมมนาประเทศออสเตรเลีย

คุณคมสัน ทองตัน รองกรรมการผูจัดการ บริษัท สยามซิตี้ประกันภัย จำกัด (มหาชน) พาคณะผูบริหารและตัวแทนที่สามารถทำผลงานยอดเยี่ยมได้ตามเป้าหมาย สัมมนาประเทศออสเตรเลีย เป็นเวลา 8 วัน ทัวร์ออสเตรเลีย ระหว่างวันที่ 20-27 ตุลาคม 2556 ที่ผ่านมา
อ่านต่อ
บริษัท สยามซิตี้ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้นำกระเช้าไปมอบให้กับผู้บริหารของธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) เพื่อสวัสดีปีใหม่

ผู้บริหารในนามของ บริษัท สยามซิตี้ประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยคุณกุลวัฒน์ เจนวัฒนวิทย์ ประธานกรรมการบริหาร คุณณัฐดนัย อินทรสุขศรี กรรมการผู้จัดการ และคุณบุญยงค์ ว่องศรี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ได้นำกระเช้าไปมอบให้กับผู้บริหารของ ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) เพื่อสวัสดีปีใหม่ โดยคุณคุณอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล ตำแหน่ง Group Chief Executive และคุณศักดิ์ชัย พีชะพัฒน์ ตำแหน่ง SENIOR EXECUTIVE VICE PRESIDENT (SEVP) เป็นผู้รับมอบกระเช้าของขวัญปีใหม่ เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2556
อ่านต่อ
Facebook

Visitor Visitor
รายชื่อนายหน้านิติบุคคลและนายหน้าบุคคลธรรมดาที่บริษัทมีหนังสือมอบอำนาจให้รับเบี้ยประกันภัย
       อบรมตัวแทนและนายหน้า
เปิดรับสมัครอบรมตัวแทนประกันวินาศภัย
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 02-202-9660-2 
ตารางอบรมหลักสูตรตัวแทน